Under følgende 6 punkter nævnes de vigtigste forhold om vorter:

  • Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder fra man er smittet til vorten viser sig på huden.
  • Man smitter ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke ved at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opblødes af vand eller sved er den mere modtagelig for smitte.
  • Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de forsvinde, når kroppen har udviklet immunitet. De fleste børn med vorter vil blive fri for vorter i løbet af 1-2 år. Hos voksne kan det tage længere tid.
  • Man kan nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med vortemiddel. Vortemiddel kan fås på apoteket. Det størkner efter påsmøringen og hæmmer også væksten af vorten.
  • Personer med vorter, som piller eller bider i negle og neglevolde og dermed flosset hud, får ofte vorter langs neglevoldene. Hvis man bider i vorterne, kan man få vorter på læberne.
  • Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller smitte andre med fodvorter.

Tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed – det er det, det drejer sig om.

Der findes ingen vortebehandling, som er dækkende for alle situationer. Behandlingen afhænger af alder, vorternes antal, personens immunforsvar, hvor på huden vorten findes og hvilke gener vorten fremkalder.

Der findes ingen nemme løsninger, og vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og kan være smertefuld.

Hjemmebehandling er meget vigtig!

  • Den fortykkede hud over vorten fjernes med en skalpel/engangsfil. Hvis huden er opblødt efter bad, kan beskæringen være lettere.
  • Vorten dækkes af vortemiddel (Vortex, Verucid) som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud evt. med vaseline.
  • Behandlingen gentages så vidt muligt hver aften.
  • Beskæring foretages minimum 2 gange ugentligt.

Behandling i lægehuset foregår med beskæring og med flydende kvælstof/ eller behandling med vortedræbende væske.

Der findes forskellige alternativer i håndkøb. Spørg evt. på apoteket.