Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Der er 2 situationer som vi handler efter:

1. Den ene situation er den, at din læge ønsker at du får udført en bestemt undersøgelse eller behandling, herefter kaldet ‘service’. Lægen skriver en henvisning, og hvis du så byder ind med, at du har en forsikring, så kan du gøre brug af din forsikring. Vi sender den til henvisningshotellet, hvor dit forsikringsselskabs samarbejdspartner kan hente henvisningen.

2. Den anden situation er, at du henvender dig til os med et ønske om en forsikringsbetalt service, fordi du har en sundhedsforsikring og nu er i en situation, hvor du gerne vil bruge den. I det tilfælde skal du bede dit selskab sende en anmodning til os, som vi vil vurdere på og returnere (FP710 Attest – https://laeger.dk/attestnoeglen/fp-710-sundhedsforsikringsattest).

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning, der skal du holde på din ret. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan anbefale en service, hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft.  Lægerne i Skævinge kan ikke anbefale en service, der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger eller hvis lægen ikke føler, den faglighed bag servicen ikke er tydeligt oplyst og troværdig. Lægen kan derimod godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning selvom den måske i lægens øjne virker overflødig eller unødvendig, bare ovenstående er opfyldt.

Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for, at du skal have gennem din forsikring, må vi henvise til, at det er en sag mellem dig og din forsikring og foreslår, at du taler med selskabets egen læge om sagen, så du kan få den ydelse, du mener, du skal have som privat betalende forsikringskunde.

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os eller kontakte os på Edifact ydernummer 018988