NYHED – November 2023

Vores klinik er udfordret af lange ventetider, specielt hos
lægerne. Dette skyldes blandt andet at flere opgaver flyttes fra hospitalerne
til de praktiserende læger for at aflaste hospitalerne. Samtidig er der i
befolkningen en øget efterspørgsel på ydelser fra de praktiserende læger, og
antallet af kontakter til de praktiserende læger er i dag 2,5 gange så højt som
for 10 år siden. Alt tyder på at disse tendenser fortsætter. Vi har løbende
tilpasset vores klinik og ansat både mere fast personale og vikarer.

 Almen praksis har
imidlertid en overenskomst med regionerne, som indeholder et økonomiloft, og vi
er derfor nødt til at prioritere vores ressourcer. Som andre steder i
sundhedsvæsnet skal vi have tid til at behandle alvorlig og livstruende sygdom,
og vi prioriterer også at kunne give sårbare patienter og patienter med
komplekse sygdomme den behandling, de har behov for. Vores fokus er, at du som
patient får den rette behandling, af den rette behandler, på det rette
tidspunkt.

Derfor vil du måske opleve, at den måde vi håndterer din
behandling bliver ændret. Det gælder både for kontrol af kroniske sygdomme som
eksempel diabetes og forhøjet blodtryk, men også for akut opstået sygdom.

Sygeplejerskerne og vores sekretær har allerede overtaget mange
af lægernes rutineopgaver, og de videreuddannes fortsat, så de kan overtage
flere.

Forebyggende undersøgelser, udvalgte børneundersøgelser,
celleprøver fra livmoderhalsen og vaccinationer, varetages nu primært af
sygeplejerskerne. I hverdagen er der altid en læge, som sygeplejersken kan
konsultere, hvis hun er i tvivl.

Vi står som læger således altid bag vores personale hvis der
er behov, og vi kan stå inde for at de fagligt er klædt på til de opgaver, de
har i vores klinik.

Hvis du er i fast medicinsk behandling, skal du kontrolleres
regelmæssigt. Hvor ofte, du skal kontrolleres, vurderes ud fra dit behov og
aftales fra gang til gang. Du kan være tryg ved at klinikken følger anbefalede retningslinjer
fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Almen Medicin og har et samarbejde med
vores lokale speciallæger samt hospitaler. Mange patienter vil blive fulgt af
en fast sygeplejerske i samarbejde med klinikkens faste læger.

Nye åbningstider og kontaktform til Lægerne i Skævinge:

Pr. 1/12-2023 vil vi læger ikke længere være på
telefonen fra kl. 8-9. Som patient vil du fremover som vanligt kunne tale med
en lægesekretær eller sygeplejerske.

I telefonen vurderer vi om du skal behandles i klinikken
samme dag, have en videokonsultation, et godt råd eller skal have tid en anden
dag. Vi vurderer også om du skal ses af en sygeplejerske, en uddannelseslæge,
lægevikar eller en af klinikken faste læger.

Svar på prøver, tidsbestilling, receptfornyelser og
spørgsmål om ikke akut sygdom, kan du ordne på vores hjemmeside, på det
tidspunkt der passer dig. Hvis du har det svært med computer, ringer du
naturligvis eller kommer ned i vores reception i åbningstiden.

Lægerne i Skævinge har åbent alle hverdage året rundt fra
8-16.

Du bedes dog være opmærksom på at tilgængeligheden er
forskellig i løbet af dagen.

TELEFON:

Mandag – fredag kl. 8-9: Kontakt ved akut opstået
sygdom samt aftale om sygebesøg. Lægesekretær og sygeplejersker sidder klar på
telefonen og vurderer din problemstilling.

Mandag – fredag kl. 9-9.45 og 10-11.45: Telefonen
åben for receptfornyelse, tidsbestilling og andre spørgsmål. Her henviser vi
også til vores hjemmeside.

Efter kl. 11.45 henviser vi til vores AKUT nummer.
Her kan du kun kontakte os ved akut opstået sygdom der ikke kan vente til næste
dag eller andre akutte problemstillinger som skal løses samme dag.

RECEPTION:

Vores reception vil fortsat være åben alle dage fra kl.
9-11.45 samt 13-14. Her kan du som vanligt henvende dig for spørgsmål og
problemstillinger der ikke kan klares ad andre veje.

Hjemmeside:

På vores hjemmeside er der mulighed for at konsultere både
sygeplejersker og læger ved hjælp af   E-konsultation.
Du kan søge om fornyelse af din faste medicin, ligesom du også kan bestille tid
til blodprøver, hvis det er aftalt med klinikken. Du kan bestille tid hos
sygeplejersker og læger, både til møde i klinikken og til videokonsultation,
hvis vi vurderer, at emnet egner sig.  Du
vil modtage en bekræftelse fra klinikken, når aftalen er godkendt.

Om brug af e-konsultation:

Den er åbent døgnet rundt. Vi forsøger at svare hurtigst
muligt, men der kan gå op til 5 hverdage. Den egner sig til simple
problemstillinger og afklarende spørgsmål – ikke akutte problemer. Mere
omfattende problemstillinger skal du fortsat bestille en tid til i henhold til
ovenstående. Ved ferie og kurser kan du opleve, at den læge eller sygeplejerske,
du ønsker at skrive til ikke fremgår af listen. Her kan du vælge at skrive til
én af de øvrige.

Med venlig hilsen

Karen Panduro, Merete Mølberg og René Frederiksen

Nu kan du bestille tider ved sygeplejersken via hjemmesiden og flere forskellige slags tider ved lægen

Fra 3/8-23 er der nu åbnet op for at man via vores tidsbestilling på hjemmesiden kan bestille tid til blandt andet årskontrol, fjernelse af sting, blodprøver (hvis de er ordineret af en læge – her i klinikken, speciallæge eller sygehus), vaccinationer af børn og meget mere.

Derudover er der åbnet op for flere tidstyper ved lægen, fx. graviditets undersøgelser

Vær derfor opmærksom på, at du får valgt den rigtige kategori, når du bestiller tid.

Vaccination IKKE hos lægen i år – 2023

Kighoste vaccination

Gravide kan blive vaccineret gratis mod kighoste

Gravide kan igen blive vaccineret gratis mod kighoste fra d. 1/8-2023. Vaccinationen kan finde sted i forbindelse med 2. eller 3. graviditetsundersøgelse hos lægen henholdsvis uge 25 eller i uge 32.

læs mere på https://www.sst.dk/da/viden/forebyggelse/vaccination/vaccination-af-voksne/kighostevaccination-til-gravide

Wegovy

Grundet stort arbejdspres i praksis har vi ikke mulighed for at tilbyde opstart af Wegovy behandling i resten af 2023.

Nye patienter

Klinikken har i øjeblikket lukket for tilgang af nye patienter.

Bor du dog i område med postnummer 3320, kan du fortsat optages som patient i vores klinik. Det går automatisk, når du søger os via kommunens hjemmeside – borgerservice.