Fakta om hypertension:

Hypertension betyder forhøjet blodtryk. Det vil sige, at blodtrykket er højere end det normale blodtryk.

Normalt giver det ingen symptomer, men kan desværre øge risikoen for at få sygdomme i hjertet og i kredsløbet (blodprop i hjernen eller hjerneblødning), blodprop i hjertet, hjertesvigt  og nyresygdom.

Med blodtryksnedsættende medicin kan man mindske risikoen betydeligt.

Behandlingen er oftest livslang.

Udredning:

Hvis du ønsker en udredning for hypertension, skal du i første omgang have målt dit blodtryk hos vores sygeplejersker. Ligger det over 140/90, skal der laves et hjemmeblodtryk.

Kontroller i klinikken:

Hvis du får konstateret hypertension bliver du fulgt tæt i klinikken med blodtryk og blodprøver, til vi får fundet den korrekte behandling til dig.

Dernæst skal du en gang om året komme til kontrol – først hos vores sygeplejerske, hvor der tages blodprøver og du skal medbringe en morgenurin. Dernæst skal du have en svartid hos lægen eller sygeplejerske, hvor du får svar på dine blodprøver.

Nogle patienter vil få målt blodtryk i konsultationen, andre har brug for at få et apparat med hjem og måle det i tre dage, inden konsultationen hos lægen eller sygeplejerske. Det aftaler du med den læge eller sygeplejerske, der behandler dig.

Oftest vil din årskontrol ligge i den måned du har fødselsdag – hvilket gør det lettere at huske.

Der vil blive lavet recepter fra kontrol til kontrol, så du ikke behøver at ringe til os for receptfornyelse.

Vil du læse mere om hypertension, kan du gå ind på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hoejt-blodtryk-hypertension/