Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Lægerne, der arbejder i klinikken har mellem 1-5 års erfaring fra sygehuset.

Uddannelseslægen vil typisk være i praksis i ½-1 år, og i den tid er det vigtigt, at de får set så mange forskellige sygdomme og problemstillinger som muligt.

Uddannelseslægen arbejder selvstændigt og modtager dagligt supervision, hvor de patienter, de har set bliver gennemgået. Ved spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med konsultationen, rådfører uddannelseslægen sig med en af de faste læger.

Hoveduddannelsen til almen medicin finder sted ved ansættelser i flere godkendte uddannelsespraksis og på hospitalsafdelinger og varer i alt 54 måneder. Hoveduddannelsen er opdelt i tre faser:

Fase 1 varer 36 måneder, som er fordelt med 6-12 måneder i en praksis, der her kaldes stampraksis, og 24-30 måneder på et hospital. I løbet af hospitalsansættelsen har uddannelseslægen 1 dag om måneden som tilbringes i stampraksis. Disse dage kaldes returdage.

Fase 2 varer 6 måneder, hvor uddannelseslægen er ansat i stampraksis.

Fase 3 varer 12 måneder, hvor uddannelseslægen er ansat i en praksis, som ikke er stampraksis.

Louise Krogh Vind

Louise Krogh Vind

Hoveduddannelse
Almen Medicin
Fase 1

Katrin Isaksdóttir Høgdall

Katrin Isaksdóttir Høgdall

Hoveduddannelse
Almen Medicin
Fase 1

 Emilie Koldborg Jensen

Emilie Koldborg Jensen

Uddannelseslæge
1/1-30-6-2024

Julie Molin

Julie Molin

Uddannelseslæge
1/4-30/9-2024

Medicinstuderende

Vi har derudover løbende medicinstuderende i vores praksis.

De er oftest i slutningen af studiet og skal lære at undersøge mere almindelige sygdomme samt at kommunikere med patienterne.

Du kan blive tilbudt en konsultation med en studerende. Det er oftest en konsultation, der vil tage lidt længere tid og konsultationen vil blive indspillet på video, da den studerende skal til eksamen i processen.

En af os faste læger kommer altid og undersøger dig også.