Vaccination IKKE hos lægen i år

Rejsevaccination

Lægehuset tilbyder ikke længere rejsevaccination. Vi får flere og flere opgaver fra hospitalerne, og er derfor nødt til at prioritere vores kerneydelse. Desuden dækker den offentlige sygesikring ikke rejsekonsultationer, og derfor har vi valgt at både rejsevejledning og rejsevaccination overgår til de private vaccinationsselskaber samt udvalgte apoteker, der tilbyder denne service.

Der laves ej heller recepter på malariamedicin og antibiotika i forbindelse med rejse. Der henvises også til vaccinationsselskaberne i den forbindelse.

Børnevaccinationer, influenzavaccination og øvrige vaccinationer i forbindelse med kronisk sygdom er fortsat en vigtig del af vores daglige opgaver.

Børneundersøgelser og vaccination

Husk den årlige børneundersøgelse – også selvom det ikke er hvert år barnet skal vaccineres.

Alle børn i Danmark tilbydes en børneundersøgelse hos egen læge frem til de bliver 5 år. Herefter vil barnet overgå til skolesundhedsplejersken.

Børneundersøgelserne er forebyggende og har til formål at vurdere om barnet er i trivsel, og om barnet udvikler sig som forventet i forhold til alder.

Bestil tid til børneundersøgelserne via vores hjemmeside under tidsbestilling. Husk at bestille tid i barnets cpr.nr. med deres adgangskode – denne kan fås ved at skrive en mail til vores lægesekretær Christina eller ringe ml. kl. 9-12 eller 13-14.