Influenzavaccination 2022/23

Nærmere oplysninger om influenzavaccination bliver opdateret når vi nærmer os efteråret 2022

Rejsevaccination

Lægehuset tilbyder ikke længere rejsevaccination. Vi får flere og flere opgaver fra hospitalerne, og er derfor nødt til at prioritere vores kerneydelse. Desuden dækker den offentlige sygesikring ikke rejsekonsultationer, og derfor har vi valgt at både rejsevejledning og rejsevaccination overgår til de private vaccinationsselskaber samt udvalgte apoteker, der tilbyder denne service.

Der laves ej heller recepter på malariamedicin og antibiotika i forbindelse med rejse. Der henvises også til vaccinationsselskaberne i den forbindelse.

Børnevaccinationer, influenzavaccination og øvrige vaccinationer i forbindelse med kronisk sygdom er fortsat en vigtig del af vores daglige opgaver.