Vores sygeplejersker har mange års erfaring fra både sygehus samt Almen Praksis og er løbende under efteruddannelse.

Nedenstående tider kan bestilles via hjemmesiden – husk at bruge den rigtig kategori.

Selvstændige sygeplejekonsultationer, som blandt andet kan indeholde:

Diabetes kvartalskontrol + dataindsamling til årskontrol

KOL/astma-kontroller

Blodtrykskontroller

Blodtryk,  udlevering og vejledning i hjemmeblodtryk

INR-kontrol, medicinjustering (blodfortyndende behandling)

P-pille opstart + kontrol

Sting + agraffjernelse

EKG (hjertekardiogram)

Lungefunktionsundersøgelse

Blodprøvetagning

Sårpleje

Smear (livmoderhalskræftundersøgelse)

Børneundersøgelser 2. og 3 år

Halspodninger/ evt. opstart antibiotika (ifølge aftale med læge)

Otoskopi

  • Øreskylning
  • Tympanometri

Vortebehandling

1.graviditetsus – udfyldelse af div. Papirer + blodprøver og urin

Bauneparken besøg: blodprøver, INR og sår

Podninger – diverse

Urinundersøgelser

Vaccinationer, børn/influenza/pneumokok/ HPV

Allergi-vejledning

Instruktion i fæcesopsamling + analaftryk, vejledning

Vægtstop-samtaler

Rygestop-samtaler

Antabusbehandling

Øjenbetændelse, behandling/rådgivning +/- antibiotika

Svampe/negleskrab